top of page

Na ondertekenen akte

 • Akte wordt door notaris, advokaat of makelaar ingeschreven in het register (‘registro de propiedad’)

  • Opgelet : extra dienstverlening, kosten niet inbegrepen in koopovereenkomst

 

 • Registro berekent de belasting op de overdracht :

  • Men betaalt een voorschot en het restant als de woning op naam van de nieuwe eigenaar is ingeschreven

  • Deze procedure duurt 21 werkdagen

  • Ook hiervoor kan je advocaat machtigen of makelaar inschakelen

 

 • Het gemeentehuis dient op de hoogte te worden gebracht van de aankoop van de woning, voor het vereffenen van de Spaanse meerwaardebelasting (‘plusvalia’)

  • Plusvalia wordt normaliter betaald door verkoper tenzij anders overeengekomen

  • Plusvalia betreft de waardestijging van het perceel

  • Tarieven variëren per gemeente en worden jaarlijks geïndexeerd

 

 • De nieuwe eigenaar laat zijn escritura inschrijven bij de gemeente, die vervolgens het Catastro zal informeren

 

 • Registratie door Catastro kan lang duren (gemiddeld 1 jaar momenteel) 

 

 • Overdragen van nutsvoorzieningen

  • Betalingen hiervan kunnen met een domiciliëring rechtstreeks door uw Spaanse bank worden betaald

  • Electriciteit, water, gas, telefoon/internet, verzekeringen, alarmsysteem, enz. 

 

bottom of page