top of page

Aanvragen NIE nummer

Alvorens je een woning kan kopen in Spanje, moet je een NIE nummer aanvragen (Número de Identificación Extranjeros). Dit is een fiscaal nummer voor buitenlanders die in Spanje financiële belangen hebben en is nodig voor de registratie van het onroerend goed bij het kadaster. Daarnaast heb je dit nummer ook nodig voor het openen van een bankrekening, het aansluiten van nutsvoorzieningen, de aankoop van een wagen, bij het afsluiten van verzekeringen en voor de aangifte van de belastingen.

Een NIE nummer kan worden aangevraagd via een advokaat of via onze makelaar in Axarquia.

Openen Spaanse bankrekening

Een Spaanse bankrekening kan best onmiddellijk worden geopend, zo kan je meteen een voorschot betalen op het moment dat je een geschikte woning hebt gevonden. In een latere fase wordt ook de aankoopsom via deze rekening betaald.

Eens je eigenaar bent geworden, kan je ook alle andere rekeningen zoals water, electriciteit, verzekeringen e.d. via domiciliëring regelen.

Om geen onnodige verplaatsingen naar Zuid-Spanje te moeten doen, kan je aan de advokaat een volmacht geven om bepaalde financiële verrichtingen te doen vanuit deze bankrekening. 

bottom of page