top of page

Aankoopproces

Verkrijgen van een copie van de ‘escritura’ van de eigenaar en een nota simple

 

 • Eigendomsakte met naam van de huidige eigenaar, het officiële adres en het registratienummer van het onroerend goed bij het register (= registro de propiedad)

 • Nota simple om te verifiëren wie de eigenaar / eigenaars zijn en of er openstaande belastingen zijn en eventuele hypotheekschulden

 

Reserveringsovereenkomst / deposit contract

 

 • Geeft de koper de tijd om een aantal zaken te onderzoeken

 • Reserveringsbedrag bedraagt meestal 3000 € 

 • Bedrag wordt geplaatst op derdenrekening advokaat

 • Verkoopprijs en voorwaarden worden gestipuleerd

 • Een periode wordt vastgelegd waarin het pand gereserveerd wordt

      (30 dagen)

 

Escritura wordt door advokaat onderzocht bij het ‘Registro’ en het ‘Catastro’

 

 • Onderzoeken van het eigendomsregister: advokaat vraagt een ‘nota simple’ van het ‘registro de propiedad’ en checkt huidige eigenaar, mede-eigenaren, hypotheken of andere schulden, betaalde belastingen, …

 • Onderzoeken van kadaster (‘catastro’) : beschrijving onroerend goed, grootte, locatie, perceelgrenzen, bestemming, …

 

Advokaat stelt na onderzoek een ‘copia simple’ op

 

Opstellen van koopcontract (‘contrato privado de compraventa’) door advokaat

 

 • Vergelijkbaar met compromis in België 

 • Binnen 30 dagen na reserveringsovereenkomst als die opgemaakt werd

 • Overschrijven van 10% van de verkoopprijs op derdenrekening van de advokaat

 

Ondertekenen van de notariële overdrachtsakte (‘escritura de compraventa’)

 

 • Binnen 2 à 3 maanden na ondertekenen van het voorlopige koopcontract

 • Bevat volgende informatie :

 

- naam van de notaris, verkoper en koper

- gegevens betreffende het onroerend goed

- verklaring dat de verkoper de eigenaar is

- verklaring dat het onroerend goed vrij is van huur en lasten

- prijs van het onroerend goed

- betalingswijze

- wie welke belastingen gaat betalen 

bottom of page